Cooperación Económica Local. Ayudas del Estado y Fondos Europeos

Fons europeus

Informació sobre la normativa comunitària i específica del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i sobre el Fons Social Europeu (FSE), i actuacions cofinançades amb aquests fons procedents de la Unió Europea.

Última hora

Noticias relevantes en materia de ayudas a entidades locales