Traspassos

En este apartat pot consultar:

Arreplega els textos íntegres dels acords de traspàs de funcions i serveis a les Comunitats Autònomes que, adoptats pels respectius Plens de les Comissions Mixtes de Transferències, han sigut aprovats per reial decret del Consell de Ministres

Inclou una recopilació de les normes que regulen el funcionament de les Comissions Mixtes de Transferències entre l'Administració de l'Estat i les diferents Comunitats Autònomes i les Ciutats amb Estatut d'Autonomia de Ceuta i Melilla

  • Les dades bàsiques sobre traspassos XII Legislatura estatal (des de 19-07-2016)

Detalla l'activitat que s'està desenvolupant en l'actual XII Legislatura estatal (des de 19 de juliol de 2016)

S'ofereixen dades estadístiques sobre l'activitat en matèria de traspassos des de 1978 (incluída fase preautonòmica de transferències) fins a l'actualitat

  • Les dades bàsiques sobre traspassos XI Legislatura estatal (13-01-2016 a 18-07-2016)

No s'han realitzat traspassos en aquesta Legislatura estatal (13 de gener de 2016 fins a 18 de juliol de 2016)

Conté l'activitat desenvolupada durant la X Legislatura estatal (13 de desembre de 2011 fins a 12 de gener de 2016)

Conté l'activitat desenvolupada durant la IX Legislatura estatal (1 d'abril de 2008 fins a 12 de desembre de 2011)

Conté l'activitat desenvolupada durant la VIII Legislatura estatal (2 d'abril de 2004 a 31 de març de 2008)

 

 

 

pujar