Traspasos

Neste apartado pode consultar:

Recolle os textos íntegros dos acordos de traspaso de funcións e servizos ás Comunidades Autónomas que, adoptados polos respectivos Plenos das Comisións Mixtas de Transferencias, foron aprobados por real decreto do Consello de Ministros

Inclúe unha recompilación das normas que regulan o funcionamento das Comisións Mixtas de Transferencias entre a Administración do Estado e as distintas Comunidades Autónomas e as Cidades con Estatuto de Autonomía de Ceuta e Melilla

  • Os datos básicos sobre traspasos XII Lexislatura estatal (desde 19-07-2016)

Detalla a actividade que se está desenvolvendo na actual XII Lexislatura estatal (desde 19 de xullo de 2016)

Ofrécense datos estatísticos sobre a actividade en materia de traspasos desde 1978 (incluída fase preautonómica de transferencias) ata a actualidade

  • Os datos básicos sobre traspasos XI Lexislatura estatal (13-01-2016 a 18-07-2016)

Non se realizaron traspasos nesta Lexislatura estatal (13 de xaneiro de 2016 ata 18 de xullo de 2016)

Contén a actividade desenvolvida durante a X Lexislatura estatal (13 de decembro de 2011 ata 12 de xaneiro de 2016)

Contén a actividade desenvolvida durante o IX Lexislatura estatal (1 de abril de 2008 ata 12 de decembro de 2011)

Contén a actividade desenvolvida durante o VIII Lexislatura estatal (2 de abril de 2004 a 31 de marzo de 2008)

 

 

 

subir