Réxime Xurídico

Réxime Xurídico

Neste apartado pode consultar:

  • O Boletín Mensual de Conflitividade, onde se recolle de forma acumulada e actualizada información sobre a evolución das controversias competenciais entre o Estado e as Comunidades Autónomas ao longo da IX Lexislatura. Inclúese tamén o Informe de Conflitividade que abrangue a VIII Lexislatura
  • Os Boletíns Trimestrais de Conflitividade entre o Estado e as Comunidades Autónomas, nos que se recolle a información relativa ás decisións do Tribunal Constitucional, a celebración de Comisións Bilaterais de Cooperación e a evolución da conflitividade no ano en curso, así como diversas estatísticas relativas á conflitividade acumulada entre Estado e Comunidades Autónomas.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002