Règim Jurídic

Règim Jurídic

En aquest apartat pot consultar:

  • El Butlletí Mensual de Conflictivitat, en què es recull de manera acumulada i actualitzada informació sobre l’evolució de les controvèrsies competencials entre l’Estat i les comunitats autònomes al llarg de la IX Legislatura. També s’hi inclou l’Informe de Conflictivitat que comprèn la VIII Legislatura. .
  • Els butlletins trimestrals de conflictivitat entre l’Estat i les comunitats autònomes, en què es recull la informació relativa a les decisions del Tribunal Constitucional, la celebració de comissions bilaterals de cooperació i l’evolució de la conflictivitat durant l’any en curs, així com diverses estadístiques relatives a la conflictivitat acumulada entre Estat i les comunitats autònomes.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002